Lista över socknar med gårdsnamn och släktnamn som jag forskar i.

[Skaraborgs län] [Älvsborgs län] [Jönköpings län] [Släktnamn]Har du anknytning till något av nedanstående
Skicka gärna ett mail till Bengt Åhman


Sockenlista

Klicka på socknen för att se gårdsnamnen.

Skaraborgs Län
Larv
Laske Vedum
Slöta

Älvsborgs Län

Algutstorp
Alingsås stadsförs
Alingsås landsförs
Bergstena
Borgstena
Bredared
Fullestad
Horla
Hov
Hällstad
Kulling Skövde
Kvinnerstad
Ljur
Norska Skogsbygden
Nårunga
Od
Ornunga
Rångedala
Siene
Skölvene
Södra Björke
Tämta
Vassända
Vesene
Västra Tunhem
Äspered
Ödenäs

Tillbaka till början


Jönköpings Län

Adelöv
Barkeryd
Bringetofta
Bäckaby
Eksjö
Fröderyd
Hylletofta
Höreda
Marbäck
Myresjö
Norra Ljunga
Norra Sandsjö
Näsby
Ramkvilla

Tillbaka till början


 

Gårdsnamn sockenvis

Adelöv (F)
Ingelsbo

Algutstorp (P)
Bänatorp
Bänatorp Ledsgården
Bänatorp Västergård
Stenkullen under Bänatorp Östergård

Alingsås stadsförs (P)

Alingsås landsförs (P)
Tillfällan

Barkeryd (F)
Havrida
Hulu

Bergstena (P)
Hallagården

Borgstena (P)
Haraldsgården
Kållared
Laryd
Långared
Skattegården
Östergården

Bredared (P)
Applakulla
Huled
Mjöshult

Bringetofta (F)
Bockarp
Broddarp
Drageryd Norrgård
Forsabygget
Hylte
Rickelstorp
Östra Hult
Östra Rågrena

Bäckaby (P)
Säby säteri

Eksjö (F)
Torsjö

Fröderyd (F)
Gärdeskvarn

Fullestad (P)
Björkholmen soldattorp
Fattistugan
Kroken, Ulvestorp Storegård

 

Horla (P)
Elofsgården sold.torp
Rydet
Sörtorpet under Mellomgården

Hov (P)
Källefors under Ollestad
Larstorp under Ollestad
Nybygget under Ollestad

Hylletofta (F)
Hemmersryd
Klockargården

Hällstad (P)
Krakared

 

Höreda (F)
Västra Näs

Ljur (P)
Stora Långared

Kulling Skövde (P)
Hoberg Fogdegård
Hoberg Tomtegård
Sölvatorp

Kvinnerstad (P)

Larv (R)

Laske Vedum (R) (Skaraborgs län)
Linnebacken

Marbäck (F)
Fagerhult
Östra Brunseryd

Murum
Holmen
Ryda sold.torp

Myresjö (F)
Thorstorp

Norra Ljunga (F)
Komstad Nilsagård
Komstad Västergård
Sonagård

Norra Sandsjö (F)
Björnaholmen
Haga
Långaholmen
Slättefall Storegård

Norska Skogsbygden (P)
Björsbo
Larsbo
Mossbo
Nolåsen
Näverhult
Oxsjökulle
Ryds soldatstom
Soldattorp, Kullen under Klevhult
Södra Uddabo

 

 

Nårunga
Allmänningen
Klockargården
Källebacke, Klockargården
Åred
Åred Östergård
Åred soldattorp
Åred Mellomgård
Åredstorp
Åsgärde
Lilla Allmänningen
Sockenstugan
Stora Lida
Stockholmsbacken
Tränningen
Röret
Vedkärrshagen
Västra Hult
Västerhult
Ödegärdet
Tarabo

Näsby (F)
Nyatorp, Hällinge

Od
Sibbared Östergård

Ornunga (P)
Ornunga Sörgård
Stenhögens sold.torp
Vaselid Västergården
Nybygget under Vaselid
Spetalen

Ramkvilla (F)
Torp Storegård

Rångedala (P)
Väster Stavared

Siene
Såkhult
Eklanda Mellomgård

Skölvene (P)
Klockargården

Slöta (R)

 

Södra Björke
Clastorp
Sibbatorp
Clastorp Mellomgård
Clastorp Östergård

Tämta (P)
Malryd
Hedstra
Mellomtorp

Vassända (P)

Vesene (P)
Stora Torpåkra

Västra Tunhem
Bryggum

Äspered
Anders Arvidsgården

Östad (P)
Långås
Hareslätten backstuga

Ödenäs (P)


Tillbaka till början


Släktnamn

Tall
Källner
Käll
Stening
Råbock
Rågren
Bask
Thulin
Åhman
Sandberg


Tillbaka till början


 


Åter till hemsidan

På denna sida skrev jag senast: 2006-04-12

Denna sida är sammanställd av Bengt Åhman